Istočni diwan

Isto ni diwan Karahasan s first novel Eastern Divan is set in the Islamic Middle Ages th c AD in the Iraq cities of Basra and Baghdad and in Persia In the framework of Islamic culture the novel explo

 • Title: Istočni diwan
 • Author: Dževad Karahasan
 • ISBN: 9788601014466
 • Page: 316
 • Format: None
 • Karahasan s first novel, Eastern Divan 1989 , is set in the Islamic Middle Ages 8 11th c AD , in the Iraq cities of Basra and Baghdad and in Persia In the framework of Islamic culture, the novel explores the relation between orthodox faith and mysticism, between the Arabic and Persian worlds, between male and female emotivity and experience of the world The Arabic PerKarahasan s first novel, Eastern Divan 1989 , is set in the Islamic Middle Ages 8 11th c AD , in the Iraq cities of Basra and Baghdad and in Persia In the framework of Islamic culture, the novel explores the relation between orthodox faith and mysticism, between the Arabic and Persian worlds, between male and female emotivity and experience of the world The Arabic Persian writer al Muqaffa, the poet, mystic, and Sufi master al Hallaj, and the philosopher and writer al Tauhidi, all portrayed in confrontations with their persecutors policemen and spies, profess esoteric teachings, and all esoteric religious and spiritual orientations are, as D evad Karahasan says in his essay Through Secret Gardens from Book of Gardens Knjiga vrtova, 2002 , characterised by a belief that the world is divided into an outer and an inner sphere, of which the inner is the valuable and the real This esoteric orientation leads the novel s protagonists into a conflict with the world according to D evad Karahasan, the rifts breeding hatred, excommunication, crime and war are engendered within the cultures and civilisations themselves rather than on their margins or borders Each society has its different ones , the outcast, the persecuted, and the violence projected by us into the Other is actually present within the society itself The other theme of Eastern Divan is the dialogue between male and female perceptions of the world, a dialogue established through the correspondence between al Muqaffa, a Persian convert to Islam, and his wife Their love letters crystallise two cultures, two views of the world, two ways of thinking and feeling.Uspje no transponuju i borhesovske lavirinte i ogledala u duhovni ambijent Orijenta, D evad Karahasan je uspio ostvariti Isto ni diwan kao roman koji se ita u dahu , koji uvla i u itanje svojom uzbudljivo u, napeto u i mudro u I utoliko ovo djelo predstavlja jednu novu, svje u i vrijednu liniju savremenom romanu Isto ni diwan je djelo o sufijskom mu eniku i svecu Al Hallad u, kompleksna studija u kojoj se preklapaju vjerno rekonstruirani ambijent Bagdada u 8 vijeku, refleksivni pasa i i egzistencijalno spiritualna drama legendarnog martira, pjesnika i aforisti kog mislioca Za razliku od Selimovi a u romanu Dervi i smrt , Karahasan dobro poznaje problematiku sufijskog misticizma.

  • Istočni diwan by Dževad Karahasan
   316 Dževad Karahasan
  • thumbnail Title: Istočni diwan by Dževad Karahasan
   Posted by:Dževad Karahasan
   Published :2019-07-09T05:56:48+00:00

  About " Dževad Karahasan "

 • Dževad Karahasan

  D evad Karahasan ro en u Duvnu, je bosanskohercegova ki knji evnik, dramati ar, esejist, romanopisac.U rodnom je gradu zavr io osnovno i gimnazijsko kolovanje Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, studij komparativne knji evnosti i teatrologije, a u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, branio je doktorski rad Dugi niz godina u estvovao je u ure ivanju sarajevske revije kao urednik za kulturna pitanja Odjek, te dramaturg u Zeni kom narodnom pozori tu.Od 1986 93 Karahasan je na mjestu docenta za dramaturgiju i historiju drame na Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje vr i du nost dekana Bio je glavni urednik asopisa za teoriju i kritiku umjetnost Izraz u Sarajevu Od 1993 nakon odlaska iz Sarajeva zbog rata u BiH, ivi u Grazu 1994 95 godine gostuju i je profesor na Univerzitetu u Salzburgu, 2001 u Innsbrucku, a u Berlinu od 2009 10 1995 godine postaje stipendist DAAD Berlin, a 1995 i 1997 je lektor za za bosanski, hrvatski i srpski jezik na Odsjeku za slavistiku Univerziteta u G ttingenu U akademskoj godini 2007 08 je stipendist nau nog kolegija Wissenschaftskolleg u Berlinu.Od 1993 radi kao dramaturg za pozori te ARBOS Gesellschaft f r Musik und Theater Pi e drame, romane, pripovjetke, eseje, historiju i kritiku teatra i u estvuje kao pozori ni reditelj Njegovi pozori ni komadi igraju se u Austriji Be , Krems, Hallein, Eisenstadt, Salzburg, Villach, Klagenfurt , Njema koj Gera, Erfurt, Berlin, Leipzig , Bosni i Hercegovini Sarajevo , Ukrajini Odesa , e koj Prag, Hradec Kr lov , Brno , Kosovu Pri tina , Poljskoj Szczecin , Singapuru Singapore Arts Festival i SAD Washington D.C ivi i radi u Grazu i Sarajevu sa suprugom Draganom Toma evi Karahasan.

 • 417 Comments

 • Baš sam se obradovala ovoj knjizi - ispostavilo se da sam je za dvadeset i više godina od prvog čitanja gotovo sasvim zaboravila (i da je, normalno, tada nisam najbolje shvatila). Udarna kombinacija - istorijski roman, borhesovska postmoderna, metafizika, malko fantastike, korišćenje detektivskog zapleta (avaj, nerazrešenog tj. nerazrešivog), odnos vlasti i pojedinca, nepouzdani pripovedači na kilo (i to policajci/islednici koje sve odreda zamišljam kao Slobodana Aligrudića, šta mogu, [...]


 • "Volim te lijepo, suho i spokojno, više kao sliku nego kao živo tijelo, više kao sjećanje nego kao nešto što se žudi. I sve češće mislim da si ti čovjek kojega treba tako voljeti, kojega treba tako voljeti, kojega se jedino tako voli na pravi način, onako kako on može podnijeti. Kao da si sasvim malo živ čovjek, kao da si više nečija zamisao nego živ pravi čovjek! "


 • Kniha ktorá ma dlho dostávala, respektíve, ktorá ma naťahovala ako sopeľ na rukáve a stálo to za to. Príbeh je zo stredoveku, niekde v oblasti dnešného Iraku - a miestami sa javí ako akási rozprávka (preto asi ten Diwán - čo je náš diván, z ktorého sa rozprávali/počúvali rozprávky, ale aj robili významné rozhodnutia). Dej zahŕňa viacero storočí, cez ktoré nás autor vedie a odkrýva detaily moslimského stredovekého života a myslenia - toto je veľmi obohacujúce [...]


 • Poslije Derviša Sušića, Karahasan je među prvim autorima koji je odlučio smjestiti roman u tako egzotično ozračje Orijenta (naročito ako uzmemo u obzir da se radnja događa u 8. stoljeću za vrijeme rane vladavine Abasida).Knjiga tekstualno i nema neku dubinu za mene, a za neupućenog čitaoca koji se ne razumije u poruke sufizma i simbolike ljubavi u sufizmu još manje će biti jasno i daleko površnije.


 • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *