Ahmet Hamdi Tanpınar Modernleşmenin Zihniyet Dünyası Bir Tanpınar Fetişizmi

Ahmet Hamdi Tanp nar Modernle menin Zihniyet D nyas Bir Tanp nar Feti izmi Ben Tanp nar da T rkiyeli bir R nesans Reform ve Ayd nlanma n n imk nlar n buluyorum Ve bunun T rkiye modernli inin entelekt el temellerini olu turabilece ini iddia ediyorum R nesans Reform ve Ayd

 • Title: Ahmet Hamdi Tanpınar Modernleşmenin Zihniyet Dünyası Bir Tanpınar Fetişizmi
 • Author: Besim F. Dellaloğlu
 • ISBN: 9786054322916
 • Page: 453
 • Format: Paperback
 • Ben, Tanp nar da T rkiyeli bir R nesans, Reform ve Ayd nlanma n n imk nlar n buluyorum Ve bunun T rkiye modernli inin entelekt el temellerini olu turabilece ini iddia ediyorum R nesans, Reform ve Ayd nlanman n birer r olmaktan ok birer ethos tav r oldu unu d n yorum Kant tan yola karak Bunlardan birer imk n olarak s z etmemin nedeni de budur zaten E er Ben, Tanp nar da T rkiyeli bir R nesans, Reform ve Ayd nlanma n n imk nlar n buluyorum Ve bunun T rkiye modernli inin entelekt el temellerini olu turabilece ini iddia ediyorum R nesans, Reform ve Ayd nlanman n birer r olmaktan ok birer ethos tav r oldu unu d n yorum Kant tan yola karak Bunlardan birer imk n olarak s z etmemin nedeni de budur zaten E er imk n dan, m mk n olandan s z ediyorsak zaten o ul bir zeminde oldu umuzu kabul etmemiz gerekir Bu anlamda Tanp nar n R nesans, Reform ve Ayd nlanman n tek imk n olmayabilece ini pe inen kabul ediyorum Ama benim i in yle oldu Bunun bir feti izm i erdi ini de kabul ediyorum Tanp nar feti izmim, benim i in bu memleketi kendi ap mda anlamam m mk n k lm t r Abartt m n fark nday m Ama hangi hakikat abart l de ildir ki Sonu olarak Tanp nar ile ilgili bir kitap yazma niyetimin T rkiye ile ilgili bir kitap yazmakla sonu land n n fark nday m Bir anlamda Tanp nar a haks zl k etti imi de d nm yor de ilim Ama yine de beni en iyi Tanp nar n anlayaca m san yorum nk bu memleketin nas l dominant bir memleket oldu unu en iyi Tanp nar bilir T rkiye evlatlar na kendisinden ba ka bir eyle me gul olmak imk n n vermiyor, diyen Tanp nar de il miydi Tanp nar n derdi memleket de il miydi Dostlar taraf ndan bile K rtipil Hamdi diye an lan Tanp nar san r m bu kitab n son c mlesini duysayd ok sevinirdi Tanp nar T rkiye dir.

  • Ahmet Hamdi Tanpınar Modernleşmenin Zihniyet Dünyası Bir Tanpınar Fetişizmi BY Besim F. Dellaloğlu
   453 Besim F. Dellaloğlu
  • thumbnail Title: Ahmet Hamdi Tanpınar Modernleşmenin Zihniyet Dünyası Bir Tanpınar Fetişizmi BY Besim F. Dellaloğlu
   Posted by:Besim F. Dellaloğlu
   Published :2019-07-24T08:14:35+00:00

  About " Besim F. Dellaloğlu "

 • Besim F. Dellaloğlu

  Besim Fatih Dellalo lu 1965 te stanbul da do du 1984 te Galatasaray Lisesi ni, 1990 da Bo azi i niversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler B l m n bitirdi Y ksek lisans ve doktoras n Mimar Sinan niversitesi nde sosyoloji alan nda yapt Frankfurt Goethe niversitesi nde 1998 ve Paris VIII niversitesi nde 2002 doktora sonras ara t rmalarda bulundu Mimar Sinan, Marmara, stanbul Bilgi, Y ld z Teknik, Galatasaray niversitelerinde dersler verdi Kitaplar ndan baz lar unlard r Frankfurt Okulu nda Sanat ve Toplum Say Yay nlar , Benjamin derleme Say Yay nlar , Benjaminia Dil Tarih ve Co rafya Versus Yay nlar u aralar Ahmet Hamdi Tanp nar zerine bir kitab bitirmeye al yor.

 • 972 Comments

 • Neden biz Türkler bir türlü “modern” olamıyoruz? “Modernleşirken” nelerden vazgeçtik? “Modern” ve “Modernleşme” aynı şey değil mi işte? Batı nasıl böyle modern oldu peki? Tanpınar ne diyordu ve neden anlamadık onu? Proje miyiz yoksa süreç mi? Tarih mi hafıza mı lazım bize? Kitap bu soruların etrafında sade bir dil ve geniş bir perspektifle dönüyor. Ama çok fazla imla hatası var, sanki bir kere baştan sona okunmadan basılmış gibi, sonraki basımlar [...]


 • tanpınar kitabı yazmak için yola çıkan bfd, TR modernleşmesini anlatmış. modernleşme ile modern arasındaki fark, TR'de sağ ve sol akımların nasıl da yanlış tanımlandığı, şehirleşme, kültür, dil, sanat, edebiyat Tanpınar'ı merkeze yerleştirerek, onun kelimelerinden bugünü anlatan bir çalışma. ne de olsa Tanpınar'a göre sadece şimdiki zamanı içeren bir zaman dilimi yok. geçmiş, şimdi ve gelecek birlikte, her zaman geniş zamanda.


 • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *